Hidrotehnika

- Ispitivanje vodonepropusnosti sustava oborinske i okolišne odvodnje , kanalizacijskih sustava, , građevina i bazena ...

Vise..

Asfalt

- Ispitivanje stupnja zbijenosti, gustoće mješavine, volumne mase, sadržaja zraka, debljine slojeva ...

Vise...

Geomehanika

- Izrada plana kontrole kvalitete geomehanike, izvještaja za pojedina ispitivanja,mjesečnih ocjena rezultata ispitivanja, završnih izvještaja...

Vise...

Mort i estrih

Određivanje tlačne čvrstoće mortova za popravak , gustoće svježeg morta , čvrstoće pri savijanju i tlačne čvrstoće očvrslog morta ...

Vise...